Detoxikácia a jej ciele

Detoxikácia
Detoxikácia a jej ciele

Detoxikácia je účinným spôsobom ako odstrániť z tela nežiadúce škodlivé látky a toxíny. Detoxikácia je zvlášť vhodná pred jarným obdobím, ktoré je znovuzrodením v prírode, pripravíme naše telo na príjem čerstvých surovín a vitamínov očistou organizmu. Pri detoxikácii musíme byť striktný a dodržiavať zadané postupy a mať jasné ciele. Nedávajme si veľké ciele, ktoré nás odradia ich nedosiahnuteľnosťou. Stačí nám, ak budeme postupovať po krôčikoch. Je tiež dôležité, čo chceme detoxikáciou dosiahnuť. Máme cieľ očistiť svoje telo od toxínov, prípadne aj schudnúť. Detoxikačný plán je individuálna záležitosť a je veľmi dôležité, aby sme si na začiatku nechali poradiť od odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Každému organizmu vyhovuje niečo iné a takisto žijeme každý inak. Rozdiel je v strave, pohybe, kvalite a dĺžke spánku, pitnom režime, v stresových faktoroch a tak ďalej by sme mohli pokračovať aj v ostatných oblastiach. Detoxikácia je očistou tela. Sú rôzne spôsoby detoxikácie. Od tých najextrémnejších – ako je napríklad prijímanie iba vody, či úplná hladovka, až po tie menej prísne. Lepšie je začať miernejšími postupmi. Dopriať si potrebný čas a priestor na našu detoxikáciu. Časové rozmedzie tiež nie je stanovené. Poznáme detoxikačné kúry, ktoré sú jednodňové, až po niekoľkomesačné.