Detoxikačná kúra a lieky

Detoxikačná kúra
Detoxikačná kúra a lieky

Naše telo sa čistí samé a za normálnych okolností ho nemusíme nijako zvlášť podporovať v tomto procese. Problém však nastáva, ak sme ochoreli a sme nútení jesť lieky, ktoré sú nielen ako liečivo, ale taktiež zaťažujú náš organizmus. Pomocou detoxikačnej kúry dokážeme z tela dostať tieto látky a zabránime tak ich vplyvu na naše telo. Lieky sú chemickými látkami a práve preto okrem ich pozitívnych účinkov môžu mať i množstvo negatív, ktoré nám spôsobujú vedľajšie účinky. Niektoré sa časom vytratia, keď vysadíme danú liečbu, no sú i také, ktoré majú dlhodobý účinok na naše zdravie a orgány. Práve o tých hovoríme, pretože by sme neradi trpeli ďalšími ochoreniami.

Lieky sú dobrým vynálezom, len často tu dochádza i k stretom záujmu medzi etikou a výnosmi pre jednotlivé farmaceutické firmy. Je otázne, čo vyhrá, pretože tu je priamy vplyv osobností, ktoré vedú tieto závody, ako sa k danému problému postavia. Budú mať svedomie, alebo pôjdu po vlastných záujmoch. Už mnoho liekov bolo odhalených ako nevhodných. Spôsobovali závažné nežiadúce účinky a i napriek tomu boli súčasťou trhu s liekmi v bežnom meradle. Práve to je prejavom zlého rozhodnutia vedenia tejto spoločnosti. Pretože vyhrala druhá spomínaná možnosť a etika zostala ďaleko v úzadí.